คาดยอดค้าปลีกออนไลน์จีนปีนี้พุ่ง 20 ล้านล้านบาท

คาดยอดค้าปลีกออนไลน์จีนปีนี้พุ่ง 20 ล้านล้านบาท

ยอดค้าปลีกออนไลน์ของจีนในปีนี้จะแตะ 4 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 22.34 ล้านล้านบาท นำหน้าทุกประเทศในโลก

นายเกา หูเฉิง รัฐมนตรีพาณิชย์จีน กล่าวในการประชุมการพาณิชย์แห่งชาติวานนี้ว่า จีนบรรลุเป้าหมายในแผนระยะ 5 ปีฉบับที่ 12 เรื่องเป็นประเทศการค้ายักษ์ใหญ่อย่างแท้จริงภายในสิ้นปี 2558 ปัจจุบันจีนมีตลาดการค้ากว่า 80,000 แห่ง คาดว่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดในปีนี้จะมีมูลค่าถึง 30 ล้านล้านหยวน (ราว 167.18 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 60 ของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เฉพาะการค้าปลีกออนไลน์จะสูงถึง 4 ล้านล้านหยวน (ราว 22.34 ล้านล้านบาท)

ส่วนยอดส่งออกของจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทำให้ส่วนแบ่งของจีนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.2 ในปีนี้ ขณะที่ภาคบริการก็เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.6 ต่อปี กลายเป็นผู้ค้าภาคบริการใหญ่อันดับสองของโลก และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ต่อปี