(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.8619 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.8619 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (25 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 39.8619 บาท/ยูโร

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (24 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 39.7929 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0690 บาท/ยูโร)