(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.070 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.070 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (25 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 36.070 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (24 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 36.098 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)