สถานทูตไทยในย่างกุ้ง ปิดบริการแผนกกงสุล28-30 ธ.ค.

สถานทูตไทยในย่างกุ้ง ปิดบริการแผนกกงสุล28-30 ธ.ค.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประกาศปิดให้บริการแผนกกงสุล วันที่ 28-30 ธ.ค. เหตุชาวเมียนมาร์ชุมนุม

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประกาศปิดให้บริการแผนกกงสุล ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคมนี้ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีชาวเมียนมาร์ชุมนุมยืดเยื้อบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อประท้วงคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งตัดสินประหารชีวิตแรงงานชาวเมียนมาร์ 2 คน ร่วมกันสังหารนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษ ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกสถานเอกอัครราชทูต จึงประกาศปิดให้บริการแผนกกงสุลระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคมนี้

หากผู้ใดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องติดต่อแผนกกงสุล สามารถติดต่อกงสุลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-509-0926 ส่วนผู้ที่มีนัดรับเล่มหนังสือเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตจะติดต่อโดยตรงเพื่อแจ้งเวลาและสถานที่การรับเล่มต่อไป