ชาวจีนฮิตเที่ยวเมืองนอก 120 ล้านคนปี 58

ชาวจีนฮิตเที่ยวเมืองนอก 120 ล้านคนปี 58

การท่องเที่ยวจีนเผย ในปีนี้มีพลเมืองไปเที่ยวเมืองนอกมากถึง 120 ล้านคน เพิ่มจาก 109 ล้านคนในปี 2557

สำนักงานท่องที่ยวแห่งชาติของจีน หรือซีเอ็นทีเอ เปิดเผยว่า จำนวนชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศตลอดปี 2558 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 120 ล้านคน จากระดับของปี 2557 ที่ 109 ล้านคน ส่งผลให้จำนวนชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ่รัฐบาลในหลายประเทศผ่อนคลายนโยบายการออกวีซ่า และจากการที่ชาวจีนมีรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้น