ยันไทยให้ความช่วยเหลือคดีเกาะเต่า ภายใต้กระบวนการยุติธรรม

ยันไทยให้ความช่วยเหลือคดีเกาะเต่า ภายใต้กระบวนการยุติธรรม

โฆษกกต.ยันไทยให้ความช่วยเหลือต่อทางการเมียนมาร์ กรณีคดีเกาะเต่า ภายใต้กระบวนการยุติธรรมไทยตามหลักสากล

นายเสข วรรณเมธี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมสารนิเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าตามที่เกิดเหตุการณ์ชาวเมียนมาชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ต่อกรณีคำตัดสินคดีของศาลจังหวัดเกาะสมุยต่อคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คนที่เกาะเต่า ว่า กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับทางการเมียนมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นไปด้วยความสงบ แต่ทางการเมียนมาได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และชาวไทยในเมียนมาตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยโดยปกติ

ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการปลุกปั่นยุยงชาวเมียนมาให้มาชุมนุมนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ยืนยันว่าไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาที่อยู่ในระดับดียิ่ง และมีความใกล้ชิดกันมายาวนาน และพร้อมที่จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่อทางการเมียนมาในการดำเนินการภายใต้กรอบกระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลต่อไป