'ศานิตย์'เปิดโครงการแนวร่วมในการป้องกันภัยบนท้องถนน

'ศานิตย์'เปิดโครงการแนวร่วมในการป้องกันภัยบนท้องถนน

“ศานิตย์”เปิดโครงการแนวร่วมในการป้องกันภัยบนท้องถนน หรือ 191 Road Runner‏

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พร้อมด้วยพล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบก.สปพ. พ.ต.อ.สำราญ นวลมา ผกก.สายตรวจ 191 พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (อีโอดี) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ได้ร่วมเปิดโครงการแนวร่วมในการป้องกันภัยบนท้องถนน หรือ 191 Road Runner ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ตำรวจเป็นที่รักของประชาชน และให้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเข้ามาช่วยงานแจ้งข่าวและงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถจยย.รับจ้าง ผู้ขับขี่รถซาเล้ง และชมรมผู้ขับขี่รถจยย.ฮาเล่ย์ จำนวน 1,400 คน เข้าร่วมในโครงการ

ซึ่งทางกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ด้วยสภาพสังคม ซึ่งมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาการของอาชญากร การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ด้วยเหตุนี้กองกำกับการสายตรวจ จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยการจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจดังนี้ 1.เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ลักษณะเป็นอย่างไร พบเห็นแล้วแจ้งเหตุช่องทางใด เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 2.สารอันตราย บรรจุภาชนะหีบห่ออย่างไร เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม 3.การจราจรเพื่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกกฏหมาย 4.วิธีการการสังเกตจดจำเพื่อแจ้งเหตุได้อย่างมีความถูกต้อง 5.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อหารับของโจรเพื่อรับซื้อของเก่าของซาเล้ง จากนั้นจึงได้แจ้งข้อมูลเข้ามายังกองกำกับการสวยตรวจ โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และอีเมล เพื่อสามารถเข้าตรวจสอบและระงับเหตุได้ทันท่วงที

พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า ทางเรานั้นให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยทางพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการสร้างแนวร่วม เพื่อป้องกันภัยบนท้องถนน โดยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่บนท้องถนน มีทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ กลุ่มซาเล้ง ชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาเล่ย์ รวมกว่า 1,400 คน ให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมป้องกันภัยบนท้องถนน หรือ191 Road Runner ที่สำคัญคือ กลุ่มซาเล้งที่มักจะพบสิ่งแปลกปลอมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะแยกไม่ออกว่า สิ่งใดอันตรายหรือไม่อันตราย เราจึงจำเป็นต้องให้ความรู้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการรับซื้อ ว่าอะไรที่เป็นของผิดกฎหมาย และวัตถุใดที่เป็นอันตราย ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังเสริมทางเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลป้องกันภัยบนท้องถนนอีกแรง โดยมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเป็นเครือข่ายใยแมงมุม โดยจะมีกลุ่มละ 20 คน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเป็นพี่เลี้ยงและคอยประสานงานจากกลุ่มต่างๆ เข้ามายังศูนย์ปฎิบัติการ 191 และในส่วนที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาอันเป็นเท็จนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการดำเนินการ ซึ่งถือว่ามีความผิดทางอาญา และอัตราโทษจำคุก 3 ปี