'อนุสรณ์' ชี้มาตรการช้อปปลายปี ไม่มีผลต่อศก.ปีหน้า

'อนุสรณ์' ชี้มาตรการช้อปปลายปี ไม่มีผลต่อศก.ปีหน้า

"อนุสรณ์" ชี้มาตรการช้อปปิ้งปลายปี 25 - 31 ธันวาคม ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ ไร้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึง มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจริง สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ว่า น่าจะส่งผลบวกต่อการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จะไม่ได้มีผลทำให้เศรษฐกิจปีหน้าเติบโตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และจะทำให้การบริโภคสินค้าบางชนิดในช่วงไตรมาสแรกลดลง โดยเฉพาะสินค้าคงทนยอดขายสินค้าอาจปรับตัวลดลงได้ในช่วง 6 เดือนถึงหนึ่งปีข้างหน้า และมองว่ามาตรการนี้มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมน้อยมาก แต่อาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่า รัฐบาลไม่ได้อยู่นิ่งเฉยและพยายามแก้ปัญหา ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้มีปัญหาวิกฤติอะไร มีเพียงมาตรการนี้ที่มีแนวคิดคล้ายกับมาตรการลดภาษีสำหรับรถคันแรก

อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการลดหย่อนภาษีจะมีผลระยะสั้นและชั่วคราว แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีรายได้ระดับปานกลางมากที่สุด และมาตรการนี้จะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจสูง ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อสินค้าและบริการไปซื้อที่ผู้ผลิตในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก