'วันชัย'จวกนักการเมือง โจมตีการทำงาน'รบ.-สปท.-กรธ.'

'วันชัย'จวกนักการเมือง โจมตีการทำงาน'รบ.-สปท.-กรธ.'

“วันชัย”จวกนักการเมืองโจมตีการทำงาน“รบ.-สปท.-กรธ.” อวยรัฐปีเศษผลงานเพียบมากกว่ารัฐบาลทึ่มาจากการเลือกตั้ง. แนะต้องโปร่งใส ชัดเจนปมราชภักดิ์

นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการเมือง ให้สัมภาษณ์ว่า ระยะนี้ปรากฏว่ามีนักการเมืองหน้าเก่าๆพวกเดิมๆหลายคนหลายพรรค มักจะออกมากล่าวหาโจมตีรัฐบาล สปท.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ว่าไม่เข้าใจปัญหาของประเทศ และแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ไม่รู้ปัญหาของประชาชน ไม่เข้าใจปัญหาการเมือง พูดเหมือนว่าตัวเองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาเข้าใจปัญหา เก่งทุกอย่าง ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สปท.และกรธ. จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ก็รู้ปัญหาของประเทศ และเข้าใจปัญหาของประเทศไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักการเมือง บางคนบางกลุ่มบางพวกเสียอีก เพราะพวกนั้นมักจะจมปลักอยู่ในวังวนของการเมืองเก่าๆซึ่งเป็นการเมืองที่แสวงประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องมากกว่าที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ทนายวันชัย กล่าวต่อว่า เท่าที่รัฐบาลทำงานมาปีเศษและแถลงผลงานมา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง แก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จัดระเบียบสังคม วางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินและงบประมาณ รวมทั้งการปราบปรามคอร์รัปชั่น ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผลงานมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง5-6ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนอกจากการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งอำนาจกัน ซึ่งบางเรื่องอาจจะสำเร็จบ้าง บางเรื่องอาจจะไม่สำเร็จ เพราะเป็นปัญหาที่หมักหมมจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสร้างปัญหาที่หนักหนาสาหัสเอาไว้ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาราคาพืชผล แม้ว่าจะไม่สำเร็จเสร็จทันใจ เพราะปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบกันไปทั่ว ซึ่งก็เชื่อว่ารัฐบาลรู้ปัญหาและพยายามแก้ไขอยู่แล้ว

นายวันชัย. กล่าวว่า สิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในระยะของการเลือกตั้งที่ คือ การเมืองจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ การเลือกตั้งจะต้องสุจริตเที่ยงธรรมและมาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้ผลอย่างสัมฤทธิ์รวมถึงการเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จะต้องไม่เหลวไหลเลอะเทอะเหมือนเก่า แต่สิ่งที่ต้องระวังคือรัฐบาลจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้มีอำนาจจะต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันเอง เช่น เรื่องโครงการอุทยานราชภักดิ์จะต้องมีความชัดเจนให้กับประชาชน