สมาคมนักข่าวไทย ยันติดตามคดีฆาตกรรมเกาะเต่าต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวไทย ยันติดตามคดีฆาตกรรมเกาะเต่าต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวไทย ตอบ"สมาคมนักข่าวพม่า" ยันติดตามคดีฆาตกรรมเกาะเต่าอย่างต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวพม่า (Myanmar Journalists Association : MJA) ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอให้ทั้งสองสมาคมร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการใช้อำนาจของราชการและระบบกฎหมายไทยในการตัดสินคดีสังหารนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า ซึ่งศาลจังหวัดสมุยได้ตัดสินประหารชีวิตแรงงานชาวพม่าสองคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว  โดบเรีกยร้องให้สมาคมนักข่าวทั้งสองประเทศร่วมทำงานด้วยกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราและเพื่อธำรงความยุติธรรม มาร่วมแสดงให้โลกเห็นว่านักข่าวพม่าและนักข่าวไทยร่วมกันต่อสู้เพื่อความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และคุณค่า ตามระบอบประชาธิปไตย

ทำให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีจดหมายตอบอย่างเป็นทางการและเผยแพร่เนื้อความในจดหมายตอบดังกล่าว โดยมีใจความสำคัญว่า การส่งเสริมให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการแสวงหาความจริงและผดุงความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความยินดีที่จะทำงานเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ

ทั้งนี้ คำตัดสินของศาลในวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมายังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด เพราะจำเลยทั้งสองสามารถยื่นอุทธรณ์คดีได้ นอกจากนี้ สื่อมวลชนไทยยินดีที่จะนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนคดีตามความเป็นจริง ซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนคดีนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา สื่อมวลชนของไทยเองก็ได้รายงานข่าวเจาะลึกเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

"เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทั้งสองสมาคมจะยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนักข่าวและประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมๆ กับการส่งเสริมความยุติธรรมอันนับได้ว่าเป็นคุณธรรมหลักประการหนึ่งของมวลมนุษยชาติ" สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุในจดหมายตอบ