ทนายยิ่งลักษณ์ มึน'ประยุทธ์' หยิบคดีจำนำข้าวเป็นผลงานรัฐบาล

ทนายยิ่งลักษณ์ มึน'ประยุทธ์' หยิบคดีจำนำข้าวเป็นผลงานรัฐบาล

ทนายยิ่งลักษณ์ งง"ประยุทธ์"หยิบคดีจำนำข้าวเป็นผลงานรัฐบาล แจงคดีความเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นขบวนการของศาล

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความส่วนตัวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึง การแถลงผลงานรัฐบาลในกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ฯ พูดถึงเรื่องคดีจำนำข้าวว่า “ เรื่องคดีจำนำข้าว คดีทั้งหมดไม่ผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น นั้น ว่า น่าแปลกใจ คดีเรื่องจำนำข้าว ถูกนำไปเป็นผลงานเด่นของรัฐบาล ที่จำต้องนำไปแถลงเป็นผลงานของรัฐบาลด้วย ทั้งที่คดีความทั้งหลายก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นขบวนการของศาล  ส่วนที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ในเรื่องคดีจำนำข้าว คดีทั้งหมดไม่ผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น” นั้น ถือเป็นการก้าวก่ายคดี โดยเฉพาะในส่วนคดีความรับผิดในทางแพ่ง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนชุดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่พลเอกประยุทธ์ฯ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว และยังมีพยานบุคคลอีกหลายปาก ที่ต้องไต่สวนข้อเท็จจริง

นายนรวิชญ์ กล่าวอีกว่า หากคณะกรรมการฯ ยึดตามระเบียบการไต่สวน ตาม ข้อ ๑๕ ที่คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม คณะกรรมการฯ ก็ต้องดำเนินการไต่สวนพยานบุคคลที่เหลือทั้งหลายให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ​แต่หากคณะกรรมการฯ ยึดตามคำพูดของพลเอกประยุทธ์ฯ ก็คงไม่มีการไต่สวนพยานที่เหลืออีกต่อไป อันถือได้ว่าคณะกรรมการฯ เองไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ตามระเบียบ ข้อ ๑๕จึงร้องขอไปยังพลเอกประยุทธ์ ฯ อย่าได้ก้าวก่ายการไต่สวนคดีของคณะกรรมการฯ ควรให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ตามระเบียบ ข้อ ๑๕