กรธ.พิจารณาบทบัญญัติร่างรธน.รายมาตราสัปดาห์หน้า

กรธ.พิจารณาบทบัญญัติร่างรธน.รายมาตราสัปดาห์หน้า

กรธ.ระบุสัปดาห์หน้าพิจารณาบทบัญญัติเป็นรายมาตรา ตามที่ได้วางหลักการไว้เป็นร่างแรก เพื่อนำไปรับฟังความเห็นของภาคต่างๆเกือบเสร็จสมบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรธ. ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติเป็นรายมาตราตามที่ได้วางหลักการไว้เป็นร่างแรก เพื่อนำไปรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆ แล้วเสร็จเกือบ 100 %แล้ว แต่ยังเหลือการพิจารณาส่วนของข้อเสนอที่ได้จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนตามที่อนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในกรธ. ที่มีนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรธ. เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้รับฟังจากการจัดเวทีใน 3ภูมิภาค โดยในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทางอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ จะเสนอความเห็นที่ได้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีสาระสำคัญ คือจะนำความเห็นในทุกประเด็นมาเรียบเรียงและเรียงตามรายหมวด และรายมาตรา เพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐเสนอความเห็นมาอย่างไรบ้าง จากนั้นจะให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละประเด็นหากเห็นว่าข้อเสนอใดที่แตกต่างจากบทบัญญัติที่กรธ.วางไว้ จะมีการพิจารณาเพื่อดูรายละเอียด ส่วนจะปรับตามความเห็นของผู้ที่เสนอหรือยืนยันตามหลักการของกรธ.หรือไม่นั้นที่ประชุมจะพิจารณากันอีกครั้ง  และเมื่อพิจารณาส่วนดังกล่าวแล้วเสร็จ กรธ.จะนำเนื้อหาทั้งหมดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับร่างแรกเพื่อรับฟังความเห็นไปพิจารณารายมาตราอีกครั้งในการประชุมนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 11- 17 ม.ค. 59  ที่จ.เพชรบุรี   

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากที่ กรธ. ได้วางกำหนดให้มีการเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในวันที่ 29 ม.ค. 59 แล้วนั้น กรธ. ได้กำหนดช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คณะรัฐมนตรี (ครม.), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2558   เป็นเวลาประมาณ 15  วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 59  โดยในส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอนุกรรมการรับฟังฯ เตรียมทำแผนเพื่อจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนและส่วนราชการที่ต่างจังหวัด ใน 4ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.ขอนแก่น, จ.สุราษฎร์ธานี และ กทม. ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 14 ก.พ. 59  เพื่อนำความเห็นที่ได้มาพิจารณาประกอบกับการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับทำประชามติต่อไป