มหาดไทย สั่งเข้มรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่

มหาดไทย สั่งเข้มรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการจังหวัด -นายอำเภอ เข้มรักษาความปลอดภัย พร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีข้อความว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการในการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามความพร้อมการปฏิบัติและมอบนโยบายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน อย่าให้เกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 อย่างเคร่งครัด