TFEX REPORT 25 ธันวาคม 2558

TFEX REPORT 25 ธันวาคม 2558

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีปริมาณการซื้อขายที่ 137,343 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 69,260 สัญญา Single Stock Futures 63,253 สัญญา Gold Futures 2,203 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 2,133 สัญญา ส่วน Brent Crude Oil Futures มีปริมาณการซื้อขาย 15 สัญญา SET50 Index Options 886 สัญญา และ USD Futures 1,726 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (24 ธันวาคม 2558) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,080,049 สัญญา 

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ก่อนท้ายตลาดช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาและทำให้ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 815.07 จุด ลดลง 1.35จุด (-0.17%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H16 (35,695 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 801.2 จุด ลดลง 0.40 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต #VALUE! จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา EARTHU16 (6,200 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.89 บาท เพิ่มขึ้น 0.00 บาท

ในส่วนของทองคำ ราคา London Gold AM Fixing ล่าสุด อยู่ที่ 1,071.90 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.40 ดอลลาร์สหรัฐ (0.04%) โดย Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10G16 (1,129 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 18,530 บาท เพิ่มขึ้น 20 บาท

สมาชิกตลาด TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 28.75%

                     ประเภทผู้ลงทุน     สัดส่วนการซื้อขาย

         ผู้ลงทุนสถาบัน                           35.67%

         ผู้ลงทุนทั่วไป                             54.08%

         ผู้ลงทุนต่างประเทศ                      10.25%