สปท.แจงกอ.รมน.ไม่ได้ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ

สปท.แจงกอ.รมน.ไม่ได้ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ

สปท.แจงกอ.รมน.ไม่ได้ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ ระบุมีแค่แนวทางจากที่ประชุมแม่น้ำ 5 สาย

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชนว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศ โดยอ้างเป็นคำกล่าวของร.อ.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสปท. ในที่ประชุมสปท.เมื่อวันที่21ธ.ค. ขอชี้แจงว่าเป็นความคลาดเคลื่อน เนื่องจากประธานสปท.ไม่ได้กล่าวถึงกอ.รมน.ประกอบกับในการประชุมสปท.ทั้ง3วันระหว่างวันที่21 - 23ธ.ค.ก็ไม่มีสมาชิกสปท.คนกล่าวเช่นนั้นแต่อย่างใด

“ผมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสปท.วันที่21ธ.ค.ที่เป็นรายงานชวเลขแล้ว ไม่พบว่าประธานหรือสมาชิกท่านใดกล่าวถึงกอ.รมน.เลย ประธานสปท.เพียงแต่กล่าวอธิบายเอกสารที่แจกสมาชิกเช้าวันนั้นว่าเป็นเอกสารที่เป็นของครม.ซึ่งได้มาจากการประชุมผู้นำแม่น้ำ5สายเมื่อวันที่18ธ.ค.เท่านั้น” นายคำนูณ

นายคำนูณกล่าวอีกว่า สำหรับเอกสารดังกล่าวมีจำนวน2 ชุด ประกอบด้วย เอกสารชุดที่หนึ่งมีจำนวน 4 หน้า ซึ่งประธานสปท.ได้มาจากการประชุมผู้นำแม่น้ำ5สาย ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ซึ่งจัดทำโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเอกสารประมวลสรุปแนวทางการวางแผนปฏิรูปประเทศ โดยเปรียบเทียบโรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ โดยแยกเป็น5ระยะ ระยะที่1คือช่วง18เดือนก่อนมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ระยะที่2 - 4ระยะละ5ปีรวม20ปีจะเป็นการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อส่งมอบต่อรัฐบาลชุดต่อไป

นายคำนูณกล่าวว่า ส่วนเอกสารอีกชุดเป็นเพียงร่างแผนปฏิรูปประเทศทั้ง5ระยะที่ทีมงานของประธานสปท.นำเนื้อหาจากคณะกรรมาธิการสปท.ทั้ง12คณะมาทดลองบรรจุลงเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้นำแม่น้ำ5สายในวันนั้น ยังสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอด อย่างไรก็ตาม ประธานและรองประธานสปท.จะได้พบและแถลงต่อสื่อมวลชนในวันที่28ธ.ค.เวลา13.30น.เพื่อชี้แจงแผนการทำงานของสปท.ในปี 2559 ต่อไป