อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ธ.ค.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ธ.ค.58)