สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 ธ.ค.2558

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 ธ.ค.2558

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวที่มีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่หาบละ 501 บาท

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2558 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 361.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากประเทศอาร์เจนตินามีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวโพด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.90 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2558 รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 269 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม 2559 ราคาอยู่ที่ 875.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากความต้องการผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมลดลง ขณะที่ประเทศบราซิลมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยืนราคาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 36.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 34.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

สถานการณ์การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่วนปริมาณข้าวมีค่อนข้างมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 371 ดอลลาร์ เป็นตันละ 365 ดอลลาร์ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 331 ดอลลาร์ เป็นตันละ 330 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์กระสอบละ 1,070 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 64-70 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 62-67 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่วนปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ 37 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 36 – 37 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อราคาอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

                                                     ---------------------------------------------------

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-631-0641 email : [email protected]