รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ธ.ค.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ธ.ค.58)