สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ราคายางแผ่นดิบ 38.03 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.15 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน 40.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง0.09 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 38.03 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.15 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง0.09 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยลบมาจากการแข็งค่าของเงินเยนและนักลงทุนชะลอการซื้อ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดคริสต์มาส และใกล้หยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558


ยางแผ่นดิบ                               38.03 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                     40.12 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                     34.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน           34.50 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร