ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ธ.ค. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ธ.ค. 58)