กองทัพตั้ง 243 จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่

กองทัพตั้ง 243 จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่

"พล.อ.ธีรชัย" ผบ.ทบ.สั่งทหารตั้ง 243 จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ พร้อมเปิดค่ายทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว

​พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องและเป็นช่วงที่ ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่นั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศร่วมให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างเต็มที่ ช่วง 28 ธ.ค.58– 4 ม.ค.59 ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ทหารอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าค่ายทหาร และให้ใช้พื้นที่ในค่ายทหารเป็นจุดพักรถ – พักคน พร้อมรับแจ้งเหตุตลอด 24ชม. ทั้งนี้ ในจุดพักรถ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม อาทิ น้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องมือช่าง การแนะนำเส้นทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยกองทัพบกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน แล้ว 243 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งจัดกำลังพลสนับสนุนการตั้งจุดบริการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บทันที รวมถึงการประสานกับโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำจังหวัด เพื่อร่วมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่

นอกจากนี้กองทัพบกยังเปิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหารให้ประชาชนเข้าใช้บริการ พักผ่อน พักแรม หรือ จัดกิจกรรมสันทนาการ อย่างเต็มที่ สำหรับในด้านการดูแลความปลอดภัย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจในเส้นทางสำคัญ เพื่อป้องปรามอาชญากรรม กำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง เข้มงวดในมาตรการดื่มไม่ขับขี่และการบริการรถสาธารณะที่มีมาตรฐาน โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะครอบคลุมเส้นทางสายหลักและสายรอง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลประชาชน อย่างเหมาะสมไว้แล้ว เพื่อให้การจัดกิจกรรมโดยเฉพาะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ส่วนในพื้นที่ชายแดน กองกำลังชายแดนของกองทัพบกจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไป –มา ผ่านด่านตรวจต่าง ๆ โดยจะเพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย อาทิ การผ่านเข้าออกชายแดน การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี และปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งกองกำลังชายแดนจะตรวจค้นและสกัดกั้นอย่างเต็มที่ แต่จะระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อการเฉลิมฉลองปีใหม่ของประชาชน

ในขณะเดียวกันกองทัพบกใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจ รวมทั้งใช้โอกาสนี้ทักทายและกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและส่งความปรารถนาดีในเทศกาลแห่งความสุขนี้