สมช.เสนอยุทธศาสตร์รับมือก่อการร้ายระยะยาวเข้าครม.

สมช.เสนอยุทธศาสตร์รับมือก่อการร้ายระยะยาวเข้าครม.

สมช.เสนอยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2558-2564"ให้ครม.พิจารณาวันนี้(1ธ.ค.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันนี้( 1 ธ.ค.) จะมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมครม. ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจในการเดินทางไปประชุมที่ฝรั่งเศส 

ทั้งนี้ วาระการประชุมครม.ที่จะมีการพิจารณาที่น่าสนใจคือวาระที่พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอ "ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2558-2564"ให้ครม.พิจารณา 

แหล่งข่าวจากสมช. กล่าวว่า สาระของยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการยกระดับความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่ในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก อีกทั้งเป็นการรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ในอนาคตอันใกล้อาเซียนจะเป็นตลาดใหม่และตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ของโลก ที่ี่จะมีเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระยะยาวกับภัยความมั่นคงที่มีพัฒนาการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีความซับซ้อน ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น