'โฆษกกต.'เผยไทยพร้อมรับฟังความเห็นมิตรปท.

'โฆษกกต.'เผยไทยพร้อมรับฟังความเห็นมิตรปท.

โฆษก กต. เผยไทยพร้อมรับฟังความเห็นมิตรประเทศ ห่วงปมสถานการณ์การเมือง สิทธิมนุษย์ ค้ามนุษย์

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเทศไทยในหลายประเด็นทั้งเรื่องการเมือง สิทธิมนุษยชน ค้ามนุษย์ และเศรษฐกิจนั้น โดยขอยืนยันว่า รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าตามโรดแมปเพื่อปฎิรูปประเทศให้เกิดการปรองดองอย่างยั่งยืน และพร้อมรับฟังความเห็นรวมถึงข้อห่วงกังวลจากมิตรประเทศ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเมืองไทยยังอยู่ในสภาวะไม่ปกติ จึงจำเป็นต้องพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าบ้านเมืองที่สงบสุขเรียบร้อยไม่เพียงแต่จะเป็นประโยขน์กับคนไทยทุกคน แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างด้วย ส่วนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งรัฐบาลพยายามดำเนินการอยู่เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสงบเรียบร้อยในชาติ เพื่อที่ไทยจะได้สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ทั้งในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศได้