พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย2.5พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย2.5พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 2.5 พันลบ. รายย่อยซื้อ 1.8 ลบ. สถาบันซื้อ 683.43 ลบ. บัญชีบล.ซื้อ 15.45 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 2,807.03 2,123.60 683.43

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,973.61 3,958.16 15.45

นักลงทุนต่างชาติ 21,442.66 24,014.20 -2,571.53

นักลงทุนทั่วไป 16,667.13 14,794.47 1,872.65

มูลค่าการซื้อขาย 44,890.42 ล้านบาท