อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลาประมาณ 16.40 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)