สิงห์รถบรรทุกรัสเซียก่อม็อบต้านรัฐขึ้นภาษี

สิงห์รถบรรทุกรัสเซียก่อม็อบต้านรัฐขึ้นภาษี

บรรดาคนขับรถบรรทุกในรัสเซีย ก่อม็อบต้านรัฐขึ้นภาษี

บรรดาคนขับรถบรรทุกในรัสเซีย ชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ หวังกดดันให้รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องหลังจากรัฐบาลขึ้นภาษีค่าผ่านทางใหม่ สำหรับรถบรรทุกระยะไกล และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบบภาษีใหม่กำหนดให้รถบรรทุกหนัก 12 ตันขึ้นไป ต้องจ่ายภาษี 1.5 รูเบิล หรือประมาณ 0.02 ดอลลาร์ ต่อทุก 1 กิโลเมตร ทำให้ในแต่ละปี บริษัทขนส่งต้องแบกรับต้นทุนเฉลี่ย 350,000 รูเบิล หรือประมาณ 5,410 ดอลลาร์ ต่อรถบรรทุกสินค้าหนักแต่ละคัน