'วิษณุ'โยนสรรพากรแก้กม. สอบภาษีคนรวย

'วิษณุ'โยนสรรพากรแก้กม. สอบภาษีคนรวย

"วิษณุ"โยนสรรพากร ศึกษารายละเอียด ปมแก้กฎหมาย ตรวจสอบการเสียภาษี คนรวย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการแก้ไขกฎหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบการเสียภาษีของผู้มีรายได้สูงว่า เรื่องดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากรรับไปพิจารณาและให้ส่งความเห็นเบื้องต้นมาก่อน เรื่องนี้ไม่ถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะเป็นเรื่องตามกฎหมายที่ทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีอยู่แล้ว

เพียงแต่การบริหารจัดการจะทำได้มากน้อยเพียงใดก็จะให้กรมสรรพากรบอกมาอีกที อย่างไรก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องหาเงินเข้าแผ่นดิน เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดหลายอย่างว่าทางไหนจะเป็นการหาเงินเข้าแผ่นดินได้ก็เป็นเรื่องที่ดี

บางครั้งเราอาจจะทำเหมือนช่วยบางคน แต่ระยะยาวคือได้เงินแผ่นดินเข้ามา ซึ่งก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคิดมากก่อนเพราะตนยังไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในขณะ