รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (30 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (30 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)