สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ราคายางแผ่นดิบ 37.59 บาท/กก.และยางแผ่นรมควัน 40.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.49 บาท/กก. และ 0.25 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 37.59 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.49 บาท/กก. และ 0.25 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และเศรษฐกิจจีนยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้อุปสงค์ยางในภาพรวมยังคงซบเซา อย่างไรก็ตามราคายางเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ เพราะยังมีปัจจัยบวกจากอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบจึงเร่งซื้อราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ยางแผ่นดิบ                                  37.59 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                       40.44 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                       37.50 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน             36.50 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร