ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)