ประกาศราคาแร่ (30 พ.ย.58)

ประกาศราคาแร่ (30 พ.ย.58)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)