Corporate News (30 พ.ย.58)

Corporate News (30 พ.ย.58)

BDMS ซื้อ, COLOR ซื้อ, PRIN ถือ

BDMS    ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 23.00 บาท

BDMS : ท่ามกลางการขยายกิจการกลุ่มบริษัท และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งด้านการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยต่างชาติ ทำให้ BDMS ไม่มีปัญหาในการเติบโตของยอดขายขณะที่รักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของผลประกอบการราว 20% ในปี 2559 นอกจากนี้ BDMS ปัจจุบันซื้อขายถูกที่สุดท่ามกลางหุ้นกลุ่มเดียวกันในภูมิภาค คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 23.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

COLOR    ซื้อ   Consensus 1.90 บาท

COLOR : นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/58 น่าจะเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน และน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3/58 ที่มีรายได้รวม 211.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6.72 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน จำนวนคำสั่งซื้อเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกชนิดผงที่มีเข้ามาถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม้จะไม่เพิ่มขึ้นตามความคาดหมาย ด้านผลประกอบการปีนี้ บริษัทมั่นใจว่าจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ โดยประเมินรายได้รวมปีนี้จะเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ 4-5% จากปีก่อน และจะพลิกมีกำไรสุทธิจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 15.04 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

PRIN    ถือ   Consensus 1.58 บาท

PRIN : นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในปี 2559 จะเติบโตมากกว่าปีนี้ โดยเบื้องต้นบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมที่ 2,800-2,900 ล้านบาท และยังตั้งเป้าหมายยอดขาย (Presales) ที่ 3,000 ล้านบาท ด้านแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 บริษัทยังมั่นใจรายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,499.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 74.50 ล้านบาท ด้านแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/58 คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ โดยจะมาจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอย่างต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)

DNA : นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท พี.บี.แอนด์ เค.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญงานสื่อโฆษณาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ่วมทุนในการดำเนินธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกที่อยู่อาศัย Out of home media ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับบริษัทและเป็นการเดินตามแผนทางธุรกิจในการขยายกิจการของ DNS ที่จะก้าวสู่ธุรกิจ Media ในอนาคตอีกด้วย ขณะที่การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ DNA ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในอนาคต รวมทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงของฐานะการเงินจากากรรับรู้รายได้สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ (ข่าวหุ้น)