กทม.บิ๊กคลีนนิ่งทางเท้าถนนมหาราช ห้ามค้าขาย ฝ่าฝืน-จับปรับ

กทม.บิ๊กคลีนนิ่งทางเท้าถนนมหาราช ห้ามค้าขาย ฝ่าฝืน-จับปรับ

กทม.บิ๊กคลีนนิ่งทางเท้าถนนมหาราช สั่งห้ามค้าขาย 30 พ.ย. พบฝ่าฝืน-จับปรับทันที ลุยจัดระเบียบจุดต่อไป "บางลำภู"

ที่บริเวณเต็นท์กองอำนวยการลานท่าช้าง ถนนมหาราช เขตพระนคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหาราช ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตพระนคร เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม คืนทางให้แก่ประชาชน โดยมีพล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกทม. พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บริหารเขตพระนคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม คณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกองทัพบก ร่วมกิจกรรม

นายวัลลภ กล่าวว่า สำหรับสภาพปัญหาบริเวณถนนมหาราชตั้งแต่ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งมีทางเท้าแคบและมีผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายพระเครื่อง จำนวน 169 ราย บริเวณลานท่าช้าง จำนวนผู้ค้า 82 ราย และบริเวณลานท่าพระจันทร์ จำนวนผู้ค้า 83 ราย รวมมีผู้ค้าทั้งหมด 334 ราย มีการตั้งวางกีดขวางทางสัญจรของประชาชน ทำให้ประชาชนที่ลงมาเดินบนผิวการจราจรอาจเกิดอันตราย อีกทั้งยังเป็นปัญหาด้านการจราจร สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดระเบียบพื้นที่ยกเลิกการทำการค้า ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณถนนมหาราชโดยเด็ดขาดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.เป็นต้นไป โดยได้ประสานพื้นที่บริเวณตลาดพระราม 2 และตลาดบางบัวทอง ไว้รองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าบริเวณดังกล่าวแล้ว  

“วันนี้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานท่าช้าง ถนนมหาราช และลานท่าพระจันทร์ ร่วมดำเนินการทำความสะอาดทางเท้า ทาสีกำแพงวัดมหาธาตุ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้า ล้างและลอกท่อระบายน้ำ ตีเส้นจราจร เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ทางเท้า ซึ่งพื้นที่ใดในกรุงเทพฯที่ได้จัดระเบียบและคืนทางเท้าให้ประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตมีหน้าที่ต้องรักษาพื้นที่และทางเท้าไว้ และไม่อนุญาตให้มีการตั้งวางแผงเพื่อทำการค้าโดยเด็ดขาด หากพบให้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัด”นายวัลลภ กล่าว 

ด้านพล.ต.ต.วิชัย กล่าวว่า จุดต่อไปที่กทม.จะดำเนินจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน คือบริเวณย่านบางลำพู ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบริเวณดังกล่าวมีผู้ตั้งวางแผงค้าแบบผิดกฎหมายอยู่ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผัน ในจุดนี้กทม.จะดำเนินการ 3 ระยะ 1.จะยกเลิกและห้ามการตั้งวางแผงค้าที่ผิดกฎหมาย 2.สำหรับผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผัน กทม.จะอนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กรุงเทพมหานครกำหนด และ3.หากจุดผ่อนผันใดครบวาระกทม.จะดำเนินการยกเลิกเพื่อคืนพื้นที่และคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้สัญจรโดยสะดวกต่อไป