3เดือน กองทุนการออมแห่งชาติ สมาชิก4แสน ยอดเงินทะลุ400ล้าน

3เดือน กองทุนการออมแห่งชาติ สมาชิก4แสน ยอดเงินทะลุ400ล้าน

รัฐบาล เผย 3 เดือน "กองทุนการออมแห่งชาติ" มีสมาชิกแล้วกว่า 4 แสนคน ยอดเงินสะสมทะลุ 400 ล้านบาท

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ได้เริ่มรับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพียง 3 เดือนมีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ แล้ว 373,613 ราย รวมยอดเงินสะสมจากสมาชิก 400,595,921 บาท   ในขณะนี้มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน ธกส.มากที่สุด 210,725 ราย ยอดเงินสะสม 221,432,462 บาท ธ.ออมสิน 139,479 ราย ยอดเงินสะสม 125,635,627 บาท ธ.กรุงไทย 23,343 ราย ยอดเงินสะสม 53,483,932 บาท และสมัครผ่านกองทุน 66 ราย ยอดเงินสะสม 43,900 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติเป็นสิ่งเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ มีเป้าหมายดูแลพี่น้องคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญที่มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ให้มีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ เป็นหลักประกันในชีวิตให้สามารถดูแลตัวเองได้ ลดภาระของประเทศที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคต โดยประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสามารถออมได้ตามกำลังของแต่ละคนและไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกเดือน ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท รวมแล้วปีละไม่เกิน 13,200 บาท ซึ่งรัฐบาลจะสมทบให้อีกปีละไม่เกิน 600 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 – 30 ปี ไม่เกิน 960 บาทสำหรับอายุ 30 – 50 ปี และไม่เกิน 1,200 บาทสำหรับอายุ 50 – 60 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี รัฐบาลจะจ่ายเงินบำนาญเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันไปจนกระทั่งเสียชีวิต ยิ่งเริ่มต้นออมเร็วยิ่งได้รับบำนาญมาก  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอายุระหว่าง 15 – 60 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ มาร่วมสร้างหลักประกันทางการเงินเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียน โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ