'ที่ปรึกษา กรธ.' แจงเหตุให้ส.ส.เป็นรมต.ได้ โดยไม่ลาออก

'ที่ปรึกษา กรธ.' แจงเหตุให้ส.ส.เป็นรมต.ได้ โดยไม่ลาออก

"เจษฎ์" ที่ปรึกษา กรธ. แจงเหตุให้ส.ส.เป็นรมต.ได้ โดยไม่ลาออก เพื่อสร้างหลักความรับผิดชอบในสภาฯ

นายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ กรธ. ได้นำเสนอแนวทางให้ผู้ที่เป็นส.ส.ไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ว่า แนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่ใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เพราะหากกำหนดให้ส.ส.ต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี อาจทำให้ผู้ที่เป็นส.ส.เขตต้องลาออก และต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผลคะแนนที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งรอบดังกล่าวจะมีผลต่อคะแนนที่นำไปคำนวณหาจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามคะแนนนิยมที่แท้จริง

อีกทั้งยังมองว่าไม่เป็นธรรม กรณีที่ส.ส.เขตต้องลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ขณะที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้จะลาออก แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการเลื่อนลำดับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปมาแทน นอกจากนั้นเหตุผลสำคัญ เพื่อให้เกิดหลักของความรับผิดชอบต่องานนิติบัญญัติ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้เป็นรัฐมนตรี มักจะใช้ข้ออ้างว่าไม่เป็นส.ส. จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่องานสภาฯ แต่เมื่อกำหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ เชื่อว่าจะให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีรายละเอียดที่กำหนดดังกล่าวอาจถูกท้วงติงได้ว่าอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปเพื่อประโยชน์ของพรรคหรือตำแหน่งส.ส. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ออกแบบกลไกให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ, ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติร่วมออกแบบประมวลจริยธรรมร่วมกันเพื่อใช้เป็นมาตรการกำกับการทำงาน ทั้งนี้รายละเอียดสำคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบเรื่อง กรธ. ยังอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ต่อไป