เด็กนอร์เวย์สำรวจขั้วโลกเหนือ

เด็กนอร์เวย์สำรวจขั้วโลกเหนือ

เด็กนอร์เวย์ 4 คน เตียมทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้วโลกเหนือ เสนอที่ประชุมปารีส