'นพ.ปิยะสกล' ย้ำสธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก

'นพ.ปิยะสกล' ย้ำสธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก

รมว.สาธารณสุข ย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดนก หลังกระแสข่าวการติดเชื้อในสัตว์ปีกที่ประเทศเพื่อนบ้าน ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี

กรณีสถานการณ์โรคไข้หวัดนก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงว่า ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกติดต่อกันมาเป็นเวลา 9 ปี และไม่พบติดเชื้อในสัตว์ปีกเป็นเวลา 8 ปีแต่ยังมีความเสี่ยง ล่าสุดมีรายงานสงสัยการติดเชื้อในสัตว์ปีกที่ประเทศเพื่อนบ้าน ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดนก

1.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้ากรมอุทยานฯ เพื่อเฝ้าระวังในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ หากพบการระบาดในสัตว์ ให้แจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยทันที

2.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เฝ้าระวังหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ป้องกันการติดเชื้อ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาชำแหละหรือบริโภค หากพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ร่วมกับมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มีโรค หรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

3.ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกจากสัตว์ให้ประชาชนรับทราบ แนะนำผู้ค้าสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

4.กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซักประวัติเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม โดยเฉพาะผู้ป่วยปอดบวมที่มีอาการรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาล และเก็บตัวอย่างเชื้อส่งห้องปฏิบัติการในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก และแจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่

5.แนะนำผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ระบาดของโรคหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก รวมทั้งคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อเดินทางกลับมาแล้วมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติการเดินทาง