ปปช.เตรียมถกปม'อุทยานราชภักดิ์'1ธค.นี้

ปปช.เตรียมถกปม'อุทยานราชภักดิ์'1ธค.นี้

ประธาน ป.ป.ช. เตรียมถกปมสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" ไม่โปร่งใส 1ธค.นี้

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกความคืบหน้ากรณีที่มีการทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดิ์ ว่า ขณะนี้รอให้เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ได้สรุปข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบทั้งในทางลับและที่อาจมีผู้ส่งมาให้ที่สำนักงานป.ป.ช. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ 1 ธค.นี้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.คงได้หารือถึงกรณีที่ทางนายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานคณะะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบพบว่า เงินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์นั้นมีส่วนหนึ่งมาจากงบฯกลาง 63.57 ล้านบาท ด้วยว่าป.ป.ช.จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งปกติเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ดำเนินการตรวจสอบพบเรื่องทุจริตในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วจะต้องส่งเรื่องต่อมาให้ป.ป.ช.พิจารณาต่อไป เช่นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง เป็นต้น