แจงจัดกลุ่มเลือกส.ว.ทางอ้อม ยังไม่ได้ข้อสรุป

แจงจัดกลุ่มเลือกส.ว.ทางอ้อม ยังไม่ได้ข้อสรุป

"เธียรชัย" แจงการจัดกลุ่มเลือก ส.ว.ทางอ้อม ยังไม่ได้ข้อสรุป วางเป้าต้องครอบคลุมทั้งประเทศ ชี้ควรแก้รธน.ชั่วคราว เพื่อความชัดเจนลงประชามติ

นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการจัดกลุ่มทางสังคม 20 กลุ่ม เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. ทางอ้อม ที่ให้มีกลุ่มละ 10 คน ว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่เป็นข้อสรุป เพียงแต่เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง กรธ.แต่ละคนยังคงมีความเป็นไม่ตรงกัน จึงต้องหาจุดลงตัวต่อไปว่า สรุปแล้วจะให้มีกลุ่มทางสังคมกี่กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด ส่วนการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ก็แทบจะยึดไปตามหลักการเดิมทั้งหมด และจะไม่มีการกำหนดโครงสร้างประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 คน ว่า ต้องมาจากพรรคเสียงข้างมาก หรือพรรคฝ่ายค้าน เหมือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา

“การทำงานสัปดาห์หน้าคาดว่า จะอยู่ในการพิจารณาประเด็น ที่มาของส.ว.จากการเลือกตั้งทางอ้อม และหมวดรัฐสภา ที่ยังขาดเนื้อหาในส่วนของการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส.และส.ว. หลังจากนั้นก็ต้องดูว่าคณะอนุกรรมการชุดไหนจะเสนอประเด็นอะไรเข้าสู่การหารือถัดไป ซึ่งขณะนี้เนื้อหาที่สำคัญที่ยังรอการพิจารณา ได้แก่ คณะรัฐมนตรี การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 สภา” นายเธียรชัย กล่าว

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 เพื่อความชัดเจนในการลงประชามติหรือไม่ นายเธียรชัย กล่าวว่า ถ้าทำให้ชัดเจนก็จะดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าจะเห็นเป็นอย่างไร ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าผู้มีอำนาจในการแก้ไขเห็นว่า ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อสงสัย และไม่อยากให้มีการตีความถกเถียงกัน ก็คงจะมีการแก้ไขในที่สุด