'ไพบูลย์'นัดหารืออธิบดีอปท. วางแนวทางตรวจสอบตำบลละ5ล้าน

'ไพบูลย์'นัดหารืออธิบดีอปท. วางแนวทางตรวจสอบตำบลละ5ล้าน

"พล.อ.ไพบูลย์" นัดหารือร่วม "อธิบดี อปท." วางแนวทางตรวจสอบโครงการอุดหนุนตำบลละ 5 ล้าน กำชับให้เงินถึงมือประชาชน

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้นโยบายศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงบประมาณอุดหนุนตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อให้เงินอุดหนุนเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยในวันอังคารที่ 1 ธ.ค.นี้ เวลา 14.00 น. พล.อ.ไพบูลย์จะประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสันนิบาตเทศบาล นายกสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวางแนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่ง ให้โปร่งใสและชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเข้ารับราชการ รวมถึงการยักยอกค่าบริการจัดเก็บขยะ 

นายประยงค์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของศอตช. ประกอบด้วย ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แบ่งพื้นที่การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เบื้องต้นป.ป.ท.เขตพื้นที่ต่างๆ ได้เข้าหารือเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว โดยวางแผนการตรวจสอบในรูปแบบเดียวกับการตรวจสอบโครงการเงินช่วยเหลือชาวนา หากพบการทุจริตจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา