TFEX REPORT 27 พฤศจิกายน 2558

TFEX REPORT 27 พฤศจิกายน 2558

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณการซื้อขายที่ 130,738 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 65,122 สัญญา Single Stock Futures 61,191 สัญญา Gold Futures 2,030 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 1,953 สัญญา ส่วน Brent Crude Oil Futures มีปริมาณการซื้อขาย 26 สัญญา SET50 Index Options 1,979 สัญญา และ USD Futures 390 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (4 พฤศจิกายน 2558) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,079,672 สัญญา 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดช่วงเช้า ก่อนจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดวัน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 872.72 จุด ลดลง -2.10 จุด (-0.24%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z15 (58,184 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 867.1 จุด ลดลง -6.10 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -5.62 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา JASZ15 (7,478 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.8 บาท ลดลง -0.14 บาท

ในส่วนของทองคำ ราคา London Gold AM Fixing ล่าสุด อยู่ที่ 1,070.50 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง -1.70 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.16%) โดย Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z15 (1,289 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 18,220 บาท ลดลง -40 บาท

สมาชิกตลาด TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส และ บ.ล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 35.48%


           ประเภทผู้ลงทุน       สัดส่วนการซื้อขาย

        ผู้ลงทุนสถาบัน                37.04%

        ผู้ลงทุนทั่วไป                  54.17%

        ผู้ลงทุนต่างประเทศ            8.79%