เผย 9 รายชื่อกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานราชภักดิ์

เผย 9 รายชื่อกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานราชภักดิ์

กลาโหมเผย 9 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง"อุทยานราชภักดิ์" ชี้มีอำนาจ"เรียกข้อมูล-บุคคลที่เกี่ยวข้อง"มาชี้แจง

พล.ต.คงชีพ ตันตระวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่442/58 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการก่อสร้างอุทธยานราชภักดิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบ

1. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ

2. พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน กรรมการ

3. พล.ร.อ.กฤษฎา เจริญพานิช กรรมการ

4. พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นกรรมการ

5.พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เป็นกรรมการ

6. พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญสุข เป็นกรรมการ

7. พล.ต.พนมเทพ เวสารัชชนันท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

8.พ.อ.ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

9. พ.อ.มานะ กิ่งเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่ รวบรวมพยานหลักฐานเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ บุคคล ตลอดเรียกบุคคลให้มาให้ถ้อยคำ พร้อมดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงในการก่อสร้างตามโครงการอุทธยานราชภักดิ์ และสรุปสำนวนความเห็นแล้วส่งรายงานให้ รมว.กลาโหม