ปปช.ชี้สตง.ตรวจพบกองทัพ ใช้งบราชการสร้างอุทยานราชภักดิ์

ปปช.ชี้สตง.ตรวจพบกองทัพ ใช้งบราชการสร้างอุทยานราชภักดิ์

“ปานเทพ”ชี้“สตง.”ตรวจพบกองทัพ ใช้งบราชการ “สร้างอุทยานราชภักดิ์” ไม่โปร่งใส ต้องส่งเรื่องให้มาปปช.ดำเนินการ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์นั้น ส่วนหนึ่งได้เบิกจากงบกลางจำนวน 63.57 ล้านบาท โดยมีผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายเงินส่วนนี้ คือ แผนกสั่งจ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ที่สั่งจ่ายให้กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ว่า เรื่องนี้ทางป.ป.ช.เข้าใจว่าสังคมคาดหวังให้ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งหากเป็นเรื่องการทุจริต ป.ป.ช.ก็ได้ประสานกับทางสตง.มาโดยตลอด และหากตรวจพบว่ามีการทุจริต สตง.ก็ต้องส่งเรื่องมาให้ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินการอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ยังต้องรอสตง.ตรวจสอบต่อไปอีกว่า เมื่อมีการเบิกเงินจากงบกลางมาแล้ว ผู้เกี่ยวข้องได้นำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริต สตง.ต้องส่งเรื่องมาให้ป.ป.ช.ดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่สตง.เท่านั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่มีข้อมูลในเรื่องนี้ที่เห็นว่าการดำเนินการอาจส่อทุจริต ก็สามารถส่งร้องเรียนมายังป.ป.ช.ได้เช่นเดียวกัน