อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ย.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลาประมาณ 16.30 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)