จี้นายกฯคุ้มครองสิทธิ'สถานีเสียงธรรมฯ'

จี้นายกฯคุ้มครองสิทธิ'สถานีเสียงธรรมฯ'

ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวจี้นายกฯคุ้มครองสิทธิ"สถานีเสียงธรรมฯ" หลังกสทช.พยายามปิดกั้น

ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ฝั่งสำนักงานก.พ. ถนนพิษณุโลก คณะสงฆ์สายพระกรรมฐานจำนวน 300 รูปและประชาชนลูกศิษย์หลวงตามหาบัวจำนวน 500 คน จากทั่วประเทศ นำโดยพระอาจารย์คลาด ครุธัมโม ประธานสงฆ์กรรมการมูลนิธิเสียงธรรม พระอาจารย์บัณฑิต ธีระธัมโม พระอาจารย์เฉลิม ธัมมะโร เข้ายื่นหนังสือและรายชื่อคณะศิษย์4.5แสนรายถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการปิด "สถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนและประชาชนผู้สนใจธรรม (สถานีเสียงธรรมฯ) ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว 

พระอาจารย์คลาด กล่าวว่า จากการที่สถานีเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศ ถูก กสทช.สั่งห้ามออกอากาศโดยเด็ดขาดนั้น การกระทำดังกล่าวของ กสทช. ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ต้องการให้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้ง กสทช.ยังพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะออกใบอนุญาตให้กับทางสถานีเสียงธรรมมาตลอดระยะเวลา 4ปี ทั้งที่ มติสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ยอมรับเงื่อนไขการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ และถือว่ามีสถานภาพตามกฎหมาย

"แต่การสร้างกฎเกณฑ์เพื่อเล่นงาน กลุ่มวิทยุศาสนา โดยบีบกำลังส่งของทางสถานีให้ต่ำทำให้กระจายสัญญาณเสียงไปยังพื้นที่ได้อย่างจำกัด อีกทั้งยังมีการบังคับให้สถานีเสียงธรรมฯ อีกหลายแห่งลดเสาส่งสัญญาณลง และพยายามปิดกั้นสถานีที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยไม่ออกใบอนุญาตและยังดำเนินคดีกับสถานีเสียงธรรมฯ อีกหลายแห่งด้วย ทั้งที่ กฎหมายบัญญัติให้กสทช.ส่งเสริมนโยบายรัฐซึ่งต้องอุปถัมภ์คลื่นวิทยุที่นำเสนอเรื่องศาสนา แต่กสทช.กลับฝ่าฝืนจึงไม่เป็นธรรมต่อสถานีวิทยุที่สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะ ดังนั้น จึงมาร้องเรียนต่อพล.อ.ประยุทธ์เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อขอให้ดำเนินการเจรจากับ กสทช. ให้คุ้มครองสิทธิ วิทยุเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศ และให้สามารถเข้าสู่ระบบใบอนุญาตได้ แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ เพิกเฉย ก็เท่ากับเจตนาทำลาย วิทยุเสียงธรรมฯ คณะศิษย์ทุกหมู่เหล่าก็จำเป็นต้องถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกมายาวนานนับพันปี" พระอาจารย์คลาด กล่าว