นายกฯจี้ทุกหน่วย เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน

นายกฯจี้ทุกหน่วย เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน

"ประยุทธ์”จี้ทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ยกเหตุปี 59 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อน ย้ำจัดทำงบต้องบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่อาคารสำนักงานประมาณ ถึงการกำชับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ก็จะเร่งรัดเพราะในปี 2559 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง งบประมาณใหญ่ๆจะเริ่มมีผล มีการลงนามในสัญญาหลายโครงการ และเริ่มปฏิบัติได้ในวงเงิน หลายแสนล้านบาท ทั้งนี้มีการตั้งมาตรฐานในงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 20% เป็นงบประมาณกว่า 5.4 แสนล้านบาทสำหรับงบลงทุนปี 2559 เพราะถ้าไม่มีการลงทุนก็จะไปไม่ได้แน่นอน เพราะจะเป็นการนำงบประมาณไปแก้ปัญหาเก่าทั้งสิ้น เป็นหนี้สินต่างๆที่พอกพูนมาโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้จ่าย แต่ทำยังไงไม่ให้หนี้สาธารณะเกินเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง 

นายกฯ กล่าวอีกว่า ในปี 2559 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 87 % แต่ปีที่ผ่านมาเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนจึงได้เบิกจ่ายเพียง 70% จึงต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เพราะนี่คือความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการทำงานทุกกระทรวงต้องเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นในปี 2560 จะต้องมีการทำงบประมาณในลักษณะนี้ จะต้องมีสัดส่วน คุยกันก่อน พื้นที่ไหนต้องทำด้วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่เช่นนั้นจะไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งตนจะวางพื้นฐานให้ท่านแบบนี้ อะไรที่ทำเสร็จในปี 2560 ก็จะทำให้ และต้องส่งต่อไปรัฐบาลหน้าถ้าอะไรเป็นงบผูกพันซึ่งเป็นการปฏิรูประยะยาว และบางอย่างตนอาจจะต้องออกคำสั่งไม่เช่นนั้นทำอะไรไม่ได้ เพราะทุกกระทรวงก็จะใช้งบประมาณของตัวเอง ซึ่งบางอย่างติดเรื่องกฎหมายที่มันล้าสมัยตนก็จะจัดการให้เพื่อบูรณาการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ 

นายกยังกล่าวถึงการปฏิรูปส่วนราชการว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ทันยุคของการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน ให้สำนักงานก.พ. ก.พ.ร. และหน่วยงานไปคิดมาว่าจะทำยังไงว่าจะต้องปรับโครงสร้างอย่างไรให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกับกระบวนการของรัฐ ซึ่งเรื่องนี้อยากให้ทำก่อนการจัดทำงบประมาณปี 2560