รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 พ.ย.58)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)