สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ราคายางแผ่นดิบ 38.08 บาท/กก.และยางแผ่นรมควัน 40.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30 บาท/กก.และ 0.54 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 38.08 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30 บาท/กก. และ 0.54 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากอุปทานยางยังคงออกสู่ตลาดน้อยและเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า อย่างไรก็ตามราคายางยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และเศรษฐกิจจีนที่เปราะบาง


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ยางแผ่นดิบ                                38.08 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                      40.69 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                      37.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน            36.50 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร