ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 พ.ย. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)