นายกฯสั่งแก้ปัญหาเด็กตีกันแบบเดียวกับเด็กแว้น

นายกฯสั่งแก้ปัญหาเด็กตีกันแบบเดียวกับเด็กแว้น

"พล.อ.ไพบูลย์"เผย นายกฯ สั่งแก้ปัญหาเด็กตีกัน ในรูปแบบเดียวกับปัญหาเด็กแว้น-สถานบันเทิงเปิดเกินเวลา จี้กรมพินิจฯทบทวนกฎหมาย

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็กและเยาวชนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกรมพินิจฯตนสั่งการให้ไปศึกษาข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อนัดประชุมหาแนวทางแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาเด็กแว้นและสถานบันเทิง ทั้งนี้การใช้กฎหมายควบคุมเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะเป็นกลุ่มคนพิเศษต้องใช้ความรอบคอบจัดการ ซึ่งการใช้กฎหมายอาจเป็นมาตรการเชิงลบเพียงอย่างเดียว การแก้ไขหลังจากนี้อาจมีมาตรการเชิงบวก เช่น การสนับสนุนให้เด็กกลุ่มดังกล่าวทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำผิด